Over ons

Per 1 januari 2015 is een en ander gewijzigd in de wijze waarop jeugdhulp wordt georganiseerd. In de gemeenten Kapelle en Reimerswaal is dit op eenzelfde manier geregeld. Hieronder staat hoe!

 

Opvoedvragen, tips, adviezen

Het CJG is een plek waar je met vragen over opvoeden en opgroeien terecht kunt. Over uw kind, over jezelf of over je ouders. Wij vinden geen enkele vraag raar - hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook. Je kunt je vragen telefonisch stellen.  Je krijgt een jeugdverpleegkundige aan de lijn. Deze is deskundig op het gebied van opvoeden en zal zo goed mogelijk proberen je vraag te beantwoorden. Een andere manier om het CJG te bereiken is via deze website of via de Facebookpagina CJG Reimerswaal.

 

Wanneer de zorgen groter zijn ….!?

Wanneer je vraag verder gaat dan een opvoedvraag /ondersteuningsvraag, je maakt je bijvoorbeeld ernstig zorgen om een zoon of dochter, dan zal de verpleegkundige een aantal vragen stellen om na te gaan wat de ernst is van de vraag. De vraag kan ook gaan over zaken als; het toekennen of wijzigen van Persoons Gebonden Budget (PGB), taxivervoer, dyslexie.

 

Vragen en antwoorden die leiden tot jeugdhulp

Deze vragen en antwoorden worden verwerkt in een kort verslag waarna er voor wordt gezorgd dat dit bij de juiste medewerker terecht komt – iemand die kan inschatten wat de best passende hulp zou kunnen zijn voor deze hulpvraag. Mocht verduidelijking van de vraagstelling noodzakelijk zijn om de juiste inschatting te maken, dan zal contact gezocht worden om dit helder te krijgen.

 

Het Gebieds Gerichte Team (GGT)

Wanneer besloten wordt tot het verlenen van hulp, wordt zo snel mogelijk contact opgenomen door een hulpverlener uit het Gebieds Gerichte Team. Deze medewerker zal afspraken maken over de praktische uitvoering van de hulp – over de inhoud van de zorg maar ook over datum, tijd en plaats. De medewerker is, maar dat is natuurlijk logisch, ook gebonden aan tijd. Maar hij of zij zal alles in het werk stellen om u snel te helpen.

 

Welke organisaties zijn verbonden aan het Gebieds Gerichte Team?

Aan dit team zijn medewerkers verbonden van de volgende organisaties:​

  • Heeft u een vraag over opvoeden? Wij helpen u graag
  • 0113 - 244 323
  • Stuur een bericht